ЭКОЛОГИК КРИЗИС

ЭКОЛОГИК КРИЗИС, экологик танглик — экологик системалар, алоҳида ҳудудлар ёки биосфера миқёсидаги табиий офатлар; тошқин, ер силкиниши, вулканлар отилиши, қурғоқчилик, довул, чигирткалар офати, ёнғин ва бошқалар ҳолатлар оқибатида юз берадиган экологик вазият. Экологик кризиснинг юзага келишида, айниқса, одамнинг хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган антропоген омиллар: дарёларни тўсиб сув оқимининг ўзгартирилиши, қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, ўрмонларнинг кесилиши, кон қазиш ишларининг олиб борилиши алоҳида аҳамиятга эга. Табиат қонунларини билмаслик ёки уларни назарписанд қилмасдан табиий ресурслардан фойдаланиш, зд ва фкалар қуриш, ичдан ёнар двигателларнинг атмосферани ифлослантириши натижасида экологик мувозанатниш бузилиши Экологик кризиснинг келиб чиқишига сабаб бўлади.