ЭКСТРАКЦИЯЛАШ

ЭКСТРАКЦИЯЛАШ (лот. ажратаяпман) — суюқ ёки қаттиқ моддалар аралашмасини махсус (селектив) эритувчи (экстрагент)лар ёрдамида тўла ёки қисман ажратиш. Экстракциялашнинг физик моҳияти ажратиб олинаётган (экстракцияланаётган) модданинг тўқнашув пайтида бир фаза (суюқ ёки қаттиқ фаза)дан иккинчи фаза — суюқ экстрагент фазага ўтишидан иборат.

Экстракциялаш қуйидаги жараёнларни: дастлабки модда аралашмаси билан экстрагентни тўқнаштириш (аралаштириш); ҳосил бўлган икки фазани механик ажратиш; экстрагентни ҳар бир фазадан ажратиб олиш ва регенерациялашни ўз ичига олади.

Экстракциялаш жараёнидан соф фармацевтик препаратлар олишда, шакар, ёғлар ишлаб чиқаришда, ароматик углеводородлар, сульфидли нефтларнинг мойли фракцияси, капролактам, техник крезоллардан м ва п крезолларни, дивинил ректификацияси қолдиқларидан диэтил эфирни, суюлтирилган эритмалардаги сирка кислотани, оқова сувда қолган фенол ва ҳ. к. ни ажратиб олишда фойдаланилади. Никель билан кобальт, никель билан мис, сийракер элементлари, платиноидлар, цирконий билан гафний, ниобий билан тантал ва бошқаларни ажратиб олишда Экстракциялаш усули кенг қўлланади.