ЭЛЕМЕНТАР ГЕОМЕТРИЯ

ЭЛЕМЕНТАР ГЕОМЕТРИЯ — геометриянинг айлана, нуқта, кесма, тўғри чизиқ, бурчак, текислик, эллипс, цилиндр каби фигураларнинг хусусиятлари ҳамда улардан ташкил топган содда фигураларнинг ўзаро вазияти, тенглиги масалалари билан шуғулланадиган бўлими. Унда теоремаларни исботлаш ва хулоса чиқариш йўли эса маълум мулоҳазаларга суяниш, аксиомаларга ва олдинги исботларга асосланиш, ёрдамчи геом. ясашларни бажаришдан иборат. Элементар геометрия асослари Юнонистонда вужудга келган, Евклиднинг «Негизлар» асарида унинг юзакироқ баёни берилган. Элементар геометрияда ҳар гал «ўзининг» конкрет геом. хоссаси кўрсатилган (мас, эллипс, цилиндр каби) фигуралар ўрганилади, бундай тайин фигураларга доир узунлик, юза, ҳажм, ўзаро вазият масалалари қаралади, лекин уларга доир умумий тушунчалар Элементар геометрия чегарасидан чиқади (қ. Дифференциал геомегприя, Проектив геометрия).

Элементар геометрия гда лимит тушунчаси ҳам конкрет ҳолларда қўлланади (мас, айлана узунлиги), бу тушунча умумий ҳолда олий математика фанида ишлатилади. Элементар геометрия аналитик геометрия, пўлчовли евклид фазоси, Лобачевский геометрияси ва Риман геометриясининг баъзи бир масалаларини ҳам ўз ичига олади.

Loading...