ЭЙЛЕР ФОРМУЛАЛАРИ

ЭЙЛЕР ФОРМУЛАЛАРИ — Л. Эйлер исботлаган ва унинг номи билан аталувчи формулалар: а) кўрсаткичли ва тригонометрик функциялар орасидаги муносабатни ифодаловчи Эйлер формулалари (1743). Булардан ташқари, Эйлер — Маклорен ва Эйлер — Фурье формулалари деб аталган формулалар ҳам ишлатилади.