ЭЙНШТЕЙНИЙ

ЭЙНШТЕЙНИЙ (лот. Ктгетшт, А. Эйнштейн номига қўйилган) , — Менделеев даврий системасининг III гуруҳига мансуб сунъий усулда олинган радиоактив кимёвий элемент. Актиноидларта киради. Тартиб рақами 99. 1952 йилда америка олимлари кашф этган.

Loading...