ФАКТОРИАЛ

ФАКТОРИАЛ (инг. factor — кўпайтувчи) — бутун манфий бўлмаган сонлар учун аникланган, амадца тезтез учраб турадиган функция; пҳ каби белгиланиб, 1 дан п гача ҳамма бутун сонларнинг кўпайтмасига тенг, яъни и!=12… п. Қулайлик учун 0!=1 деб олинади. Факториал, айниқса, комбинаторикада кўп учрайди. Mac, n ўқувчини битта қаторга тизишнинг усуллари сони л! га тенг, п ортиши билан пҳ функция жуда тез усади. Инглиз математик Ж. Стирлинг 1730 йили и! функциянинг қийматини тақрибий ҳисоблаш учун жуда қулай формулани таклиф қилган (қ. Стирлинг формуласи):