ФЕРМИ СУЮҚЛИК

ФЕРМИ СУЮҚЛИК — ярим бутун (h бирликларида ‘/2, V2 •) спинли зарралар ёки квазизарралар (фермионлар) дан иборат квант суюклик (мас, суюқ 3Не, металлдаги электронлар). Фермигазлаи фаркли равишда Ферми суюқлик даги квазизарраларнинг ўзаро таъсир энергияси нолга тенг эмас. Паст траларда Ферми суюқлик ўта оқувчанлик ҳолатига ўтиши мумкин. Бу ҳолат металлардаги электронлар ҳолида ўта ўтказувчанликнинг ўзидир.