ФИЗИК МАЙДОНЛАР

ФИЗИК МАЙДОНЛАР — материянинг алоҳида шакли; чексиз катта эркинлик даражасига эга бўлган физикавий тизимлар. Физик катталикларнинг фазода узлуксиз тақсимланиши билан тавсифланади ва чексиз эркинлик даражалари сонига эга бўлади. Электромагнит ва гравитацион майдонлар, ядро кучлари майдони, турли зарраларга тегишли тўлқин (квант) майдонлар Физик майдонлар қисобланади. Майдон тушунчасини биринчи марта 19-а. 30-й. ларида М. Фарадей электр ва магнит майдонларга нисбатан ишлатган. М. Фарадейнинг электромагнит майдон тўғрисидаги ғоясини 19-а. 60-й. ларида Ж. К. Максвелл ривожлантирган. Ҳоз. замонавий элементар зарралар назариясида ўзаро таъсирлашувчи квант Физик майдонлар (электронпозитрон, фотон, мезон) ва б. майдонлар ўрганилади.