ФОТОРЕЗИСТОР

ФОТОРЕЗИСТОР (фото ва резистор) — электр қаршилиги ёритилганлигига боғлиқ бўлган яримўтказгичли резистор; оптоэлектроника асбоби. Фоторезисторнинг асосий қисми диэлектрик асосга сурилган ёруғлик сезгир яримўтказгич қатлами (қўрғошин ёки кадмий сульфидлари, кадмий селениди ва б.) ёки яримўтказгич пластинкаси. Қатлам (пластинка)га ток ўтказувчи контакт (электрод) лар жойлаштирилади. Намлик ва б. таъсирлардан сакдаш учун Фоторезистор махсус қопламага олинади ёки герметикланади. Фоторезистор ларнинг солиштирма интеграл сезгирлиги анча катта, бироқ улар нисбатан инерцион, ёруғлик кўрсаткичлари чизикли бўлмайди. Фоторезисторлар инфрақизил, кўринувчи, ультрабинафша, рентген ва гамма нурланишларнинг интенсивлигини ўлчашда, фототелеграф алокада, товуш эшиттириш қурилмалари, кузатувчи тизимлар, ёруғлик релелари ва б. да қўлланади.