ФТОРИД КИСЛОТА

ФТОРИД КИСЛОТАводород фторид HF нинг сувдаги эритмаси. 77% ли эритманинг зичлиги 1262 кг/м3, 95,2% ли эритманики эса 1082 кг/м3. Ф. к. оксидлар билан реакцияга киришиб, фторидлар ва уларни эритиб, комплекс бирикмалар ҳосил қилади. Фторид кислота бошқа кислоталардан фарқли ўлароқ силикат материаллар б-н (жумладан, шиша бн) ҳам шиддатли реакцияга киришади. Шишани тезоблаб гул ва турли белгилар чизишда, фторидлар олищда, эритувчи ва реагент сифатида ишлатилади.