ГАЗ РАЗРЯДИ

ГАЗ РАЗРЯДИ — ташки электр майдон таъсирида газ ёки газлар аралашмасидан электр токининг ўтиш жараёни. Мустақил ва номустақил хилларга бўлинади. Газ ёки газ аралашмаларида ташки ионлаштирувчига боғлиқ бўлмаган разряд мустақил Газ разряди дейилади. Газ ёки газ аралашмасида ташки ионлаштирувчи таъсирида содир бўладиганразрядганомустақил Газ разряди дейилади. Тож разряд, учкунли разряд, милтиллама разряд ва ей разряди мустақил Газ разряди жумласига киради.

Loading...