ГИДРОСФЕРА

ГИДРОСФЕРА (гидро… ва сфера) — Ер куррасидаги барча сувокеан ва денгизлар, дарё, кўллар ва ботқоқликлар, доимий қорлик ва музликлар, тупроқдаги намлик ҳамда ер ости суви мажмуи. Кўпинча, Гидросфера деганда океан ва дарёлар тушунилади, лекин бу — хато. Гидросферанинг умумий ҳажми 1491049 минг км3.

Г. Ер массасининг атиги 1/4100 қисмини ташкил этади. Гидросферанинг энг асосий қисми — Дунё океани Ер курраси умумий майдони (510 млн. км2)нинг 361 млн. км2 ни, ёки 71% ни Гидросфера қоплаб олган, кўл ва дарёлардаги сувлар эса қуруқлик майдонининг 6% часини эгаллаб туради. Ер куррасидаги барча абадий қор ва музликларнинг умумий майдони 21 млн. км2, бу эса Ер юзаси умумий майдонининг 4% ини, қуруқлик майдонининг 14% ини ташкил этади. Гидросферанинг кимёвий таркиби денгиз сувининг ўртача кимёвий таркибига жуда яқин, ундаги энг муҳим кимёвий элементлар: кислород —85,8%, водород —10,8%, хлор ва натрий — 2,95%. Г. сувлари узлуксиз ва тез ҳаракат қилиб, табиатда айланиб туради ва атмосфера, литосфера ва биосфера билан чамбарчас боғланишда бўлади. Гидросфера гидрология, океанология, геология, геокимё каби қатор географик фанларнинг тадқиқот предмети ҳисобланади.

Loading...