ГИЛЬБЕРТ

ГИЛЬБЕРТ — СГС ва СГСМ бирликлар тизимларида магнит юритувчи куч бирлиги. У. Гильберт (1544—1603) шарафига қўйилган. Гб билан белгиланади. 1 Гб=0,796 А.