ГИПЕРБОЛИК ФУНКЦИЯЛАР

ГИПЕРБОЛИК ФУНКЦИЯЛАР — Л11Л — – ——-=——- – , 1*11Л — – ——-~——- – , L11.-V — cthx = |jg – формулалар билан аниқланадиган функциялар. Булар мос равишда гиперболик синус, косинус, тангенс ва котангенс дейилади. Гиперболик функцияларнинг хоссалари кўп жиҳатдан тригонометрик функциялар хоссаларига ўхшайди. Мас, shx — тоқ, chx — жуфт функция бўлиб, булар учун қуйидаги қўшиш теоремалари ўринли: (shj«:+)=sriA:ch>’+chAsh>’, c\\(x+y)=c\\xc\\y+s\\xs\\y.

Агар х аргументам комплекс қийматлар қабул қилади деб қаралса, Гиперболик функциялар билан тригонометрик функциялар орасидаги боғланиш топилади: shx =—isinix, chx = cosa (i2 = — 1). Гиперболик функцияларнинг Лобачевский геометриясияа (гиперболик геометрияда) муҳим аҳамияти бор; улардан материаллар қаршилиги, қурилиш механикаси, электротехника ва б. фанларда фойдаланилади.

Loading...