ГИСТИДИН

ГИСТИДИН, а-амино-Р-5имидазолилпропион кислота, C6H,O2N3 — кристалл модда. Сувда, спиртда эрийди, эфирда эримайди. Асос хоссалари бор. Кўпчилик оқсиллар таркибига киради. Гистидин организмда парчаланганда гистамин (декарбоксилланганда) ёки аммиак, глютамин ва чумоли кислота (дезаминланганда) ҳосил бўлади. Тиббиётда меъда ва ўн икки бармоқ ичакнинг яра касаллигида қўлланилади.