ГОРИЗОНТАЛЛАР

ГОРИЗОНТАЛЛАР, изогипелар — географик харитада денгиз (Дунё океани) сатҳида нисбатан бир хил баландлиқда бўлган нуқталарни бирлаштирадиган чизиклар. Горизонталлар ер юзасини рельефи тўғрисида тасаввур беради.