ГРАММАТИК ШАКЛ

ГРАММАТИК ШАКЛ — грамматик восита билдирувчи, грамматик маъно ифодаловчи тил шакли. Мас, ўзбек тилида «яхши-яхши» деб «яхши» сифати такрорланса, бу сўз маъносини кучайтириш учун хизмат қилади. Худди шу грамматик восита баъзи тилларда, мас, малайя ёки индонез тилида кўпликни билдиради. Муайян бир тилда турли Грамматик шакл бир маънода қўлланиши қам мумкин: – ётир, – япти, – моқда каби ўзбек тилидаги Грамматик шакллар феълнинг ҳоз. замон шаклидир. Аксинча, айни бир Грамматик шакл бирдан ортиқ грамматик маънони билдира олади. Мас, «лар» шакли «ишлар» сўзида ҳам феъл, ҳам сифатдош, ҳам кўплик ҳисобланади.

Loading...