ГРАВИТАЦИОН ДОИМИЙ

ГРАВИТАЦИОН ДОИМИЙ — Ньютоннинг бутун олам тортишиш қонунини ифодаловчи формула F = G’22даги пропорционаллик коэффициента G; бу ерда F — бир-биридан г масофадаги ms массали жисм билан т2 массали жисмлар орасидаги ўзаро тортишиш кучи, G = 6,6720(47) • 10-» Н • м2 кг~2 (1980). Гравитацион доимий бир-биридан 1 м масофада жойлашган, массалари 1 кг дан бўлган икки жисм орасидаги ўзаро тортишиш кучига сон жиҳатидан тенг катталик.