ГУТТАПЕРЧА

ГУТТАПЕРЧА (инг. guttapercha, малайя тилида getah — смола ва pertja — шу смолани ажратиб чикарадиган дарахтнинг, шунингдек, Суматра о. нинг бир номи) — асосан тропик ўсимликлар ширасидан олинадиган каучуксимон модда. Мол. м. 2000—2500. Зичлиги 940-960 кг/ м3, суюкланиш т-раси 64—74°. Г. оқишкулранг ёки сарғиш-жигарранг чармсимон модда. Тоза Гуттаперча — гутта (С5Н8) п трансполиизопрен (90% гача) смола, оқсиллар, тузлар ва сувдан иборат юқори молекулали бирикма. Бересклет ва эвкоммия ўсимликларидан олинади. Гуттаперча спирт ва ацетонда эримайди, бензол, бензин, углерод сульфидда, хлороформда эрийди. 50—70° да юмшаб пластик ва ёпишқоқ елимсимон ҳолатга келади. Олтингугурт таъсирида каучук сингари вулканланади, сув ўтказмайди, электроизоляцион хоссаси юқори. Сув ости кабеллари учун ҳимоя материали сифатида ишлатилади.