ҒАФУР ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИЁТ-МАТБАА ИЖОДИЙ УЙИ

ҒАФУР ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИЁТ-МАТБАА ИЖОДИЙ УЙИЎзбекистон матбуот ва ах-борот агентлиги гизимига киради. Ўздавнашрни н г алабий-бадиий бўлимлари непгзпда 1957 й. Адабиёт ва санъат нашрнёти номн билан ташкил этилган. 1964—66 й. ларла ушбу нашриёт «Тошкент» балнигг адабиёт нашриёти, 1966 п. дан эса Ғафур Ғулом номидаги Аллбнёт ва санъат машриёти деб номтангагг. 2002 й. 10 апр. дан «Ёзувчи» н. ашриёти (1990 й. дан фаолияг кўосатган) ва Рангли босма фабрика билан бирлаштирилиб. Ғ. Ғ. н. н.м. и. у. танлчил лтглган. асосий фаолият йўналииш мумтоз, ҳоз. замон ва жаҳон адабиёти намуналари. болалар адабиёти, оммабоп ва санъатга оид турли китоб ва альбомлар, рисолалар, дарсликлар, бук. тет ва ггла-катлар чоп этишдан иборат. Нашриётда Алишер Навоийнинг 15 ж. ли асарлари, Фирдавсийнинг «Шоҳнома» асари. Машраб, Бедил, Бобур. нодира, Увайсий, Фурқат каби ўзбек мумточ шоирларининг. Абдул. та қодирий. Чўлион, Фитрат, Усмон носир. Ғафур Ғулом, Ойбек, Мирте-мир, Эркнн Воҳидов. Абдулла Ори-пов каби ёзувчгг ва шоирларнинг асарлари чоп этнлган.

Китоб графнкаси мактабини яратган рассомлар: И. Кириакиди, А. Бобров, А. Мамажонов. Д. Цирин, М. Кагаров ва б. атьбом. плакат, буклетлар ва турли алабиётларни бадиггй томонлан бе. зашда граод қатггашган. Ғ. Ғ. н. н.-м. и. у. 2004 и. да 130 номда 2120 минг нусхада китоб нашр этган.

Назира Жўраева.