ҲАЛҚА

ҲАЛҚАзаргарлик буюми; Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган исирга тури. Ҳалқа олтин ёки кумуш симлан айлана шаклида ишланади. Амалий безак санъатида кўпинча Ҳалқанинг қуйи қисми ранг-баранг қилиб безатилади, 2 тарафига зиғирак ва най-чалар ишланади. Энг содда Ҳалқа панжа-рали қилиб безатилади, баъзан пан-жарага зиғирак, мураккабларида мар-жон, дурлар қадалади; бир хил ёки турли узунликдаги 3—5—7 оёқ (шоки-ла)лар билан безатилади. Ҳ. Ўрта Осиёда қадимдан кенг тарқалган (яна қ. Бол-доқ, Қашқарболдоқ).