ҲАВОРИЙЛАР

ҲАВОРИЙЛАР — исломга кўра, Исо Масиҳнинг энг яқин издошлари. Хри-стианларда апостоллар деб аталиб, христиан динининг тарғиботчилари ҳисобланади. Янги аҳдда 12 апостол тилга олинади.