ҲАЙКАЛТАРОШ

ҲАЙКАЛТАРОШ (лот. Зси1р1ог) – осмоннинг Жан. ярим шаридаги юлдуз туркуми. Энг ёруғ юлдузи 4-юлдуз катталигида. Галактиканинг жанубий қутби Ҳайкалтарошда жойлашган. Ўзбекистонда сентябрь, октябрь ойларида яхши кўринади.