ҲОСИЛА

ҲОСИЛАдифференциал ҳисобнинг асосий тушунчаси. У функция ўзгариши тезлигини ифодалайди. х0 нуқтанинг атрофида берилган /(х) нуқта учун мавжуд бўлса, у функциянинг х0 нуқтадаги ҳосиласи дейилади (ваўх0) каби белгиланади. Ушбу миқдорлар функциянинг х0 нуқтадаги ўнг ва чап ҳосилалари дейилади ва (ўх+0),/’(х—0) каби белгиланади. Мас, /(х)=\х\ функциянинг х0=0 нуқтадаги ўнг ва чап ҳосилалари мос равишда /(+0)=1, Л—0)=—1 бўлади. /(х) функция х0 нуқтада ҳосилага эга бўлиши учун /(х0+0) ва /(х0—0) функциялар мавжуд бўлиб, улар ўзаро тенг бўлиши зарур ва етарли. Комплекс ўзгарувчили функцияларда ҳам ҳосила тушунчаси шунга ўхшаш киритилади (яна қ. Дифференциал ҳисоб).