ИДИОМАТИКА

ИДИОМАТИКА — лексик идиомалар мажмуи; тилшуносликнинг идиомаларни ўзига хос тил бирлиги сифатида лексик-грамматик таркиби, маънолари тавсифи, синтактик ва экспрессий-услубий хоссаларини ўрганувчи бўлими (қ. Фразеология).

Loading...