ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛАР

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛАР — текисликдаги нуқталар тўплами; уларнинг Декарт координаталари қу-йидаги иккинчи даражали тенгламани каноатлантиради: Ах2 + Вху + Су2+ Dx + Еу+ Ј=0. Бунда иккинчи даражали учта ҳад олдидаги А, В, С коэффициентлардан камида биттаси нолдан фарқ қилади. Иккинчи тартибли чизиқлар 9 типга бўлинади; расмда уларнинг 8 таси келтирилган.