ИЛДИЗ ЧИҚАРИШ

ИЛДИЗ ЧИҚАРИШ — а соннинг п даражали илдизи (Квадрат ва куб И. ч. учун у мумий қоидалар мавжуд. Илдиз чиқариш учун (я=2;

3) ҳисоблаш чизиғи, махсус жадваллар ва тақрибий формулалар (Ньютон биноми формуласидан каср кўрсаткичлар учун чиқарилган формулалар) дан фойдаланилади. Илдиз чиқаришнинг график ва номог-/шшалардан фойдаланиш усуллари ҳам бор.

Loading...