ИЙГУ ТЕМУР БИЛГУТ

ИЙГУ ТЕМУР БИЛГУТ (?—1391) — Амир Темур атрофидаги амирларнинг кейинги авлодларидан; у 1381 й. лашкар сафига қўшилади ва тез орада ўзини кўрсатади. Ийгу Темур Билгут «уч йиллик» ва «беш йиллик» юришларда катта ҳарбий жасорат кўрсатди ва 1391 й. Тўхгамишхон билан бўлган Қундузча жангипя ҳалок бўлади.