КАНЦЕРОГЕН МОДДАЛАР

КАНЦЕРОГЕН МОДДАЛАР (лот. cancer — рак ва genes — келтириб чиқармоқ) , канцерогенлар, онкогенн моддалар — маълум шароитда организмга таъсир қилганда рак ва б. ўсмалар пайдо қилувчи кимёвий моддалар. 500 га яқин хили маълум. Полициклик углеводородлар, азобўёқлар, ароматик аминлар, нитрозаминлар, оғир металл тузлари, алкалоидлар, токсинлар ва б. К. м. га киради. Уларнинг кўпчилиги мутагенлар ва иммунодепрессантлардир. Канцероген моддалар одам ва ҳайвон организмига ташқаридан кириши (экзоген Канцероген моддалар) ёки организмнинг ўзида канцероген бўлмаган моддалардан пайдо бўлиши (эндоген Канцероген моддалар) мумкин. Баъзи эндоген маҳсулотлар (стероид гормонлар, триптофан метаболитлар ва б.) кўп тўпланса ёки си-фати ўзгарса, улар ҳам Канцероген моддалар хоссасига эга бўлади.