КОМИКЛИК

КОМИКЛИК (юн. komikos — қувноқ, кулгили, komos — Юнонистонда узумчилик ва виночилик худоси Дионис шарафига утказиладиган байрамда одатдагидан бошқача кийимда катнашган қувноқ одамлар) — эстетика тушунчаси. Кулгилиликни англатади. Келиб чиқиши халқ кулгили ўйинларига бориб тарқалади. Муайян ижтимоий ҳодисанинг, кишилар хулқ-атворлари ва одатларининг объектив ҳақиқат ҳолга ва эстетик идеалга нисбатан вужудга келган номувофиқлигини кулги шаклида ифодалайди. Комиклик турлича кўринишда янгилик билан эскиликнинг, мазмун билан шаклнинг, мақсад ва воситаларнинг, амал ва вазиятнинг, инсоннинг реал моҳияти ва унинг ўзи ҳақидаги фикрининг номувофиклигида юз бериши мумкин. Маданиятнинг ривожлана бориш жараёнида Комиклик турлари — ўткир киноя, ҳазил, ҳажв ажралиб чиқци. Воқелик зиддиятларини ўзида акс эттирувчи Комиклик учун карикатура (ҳажв), гротеск (муболаға) аломатлари муҳим ўрин тутади. Комедия жанри Комикликка асосланади.