КОРРЕЛЯЦИЯ

КОРРЕЛЯЦИЯ (лот. correlatio — нисбат, муносабат) — 1) тушунчалар, нарсалар, функциялар орасидаги ўзаро боғлиқликни, ўзаро мосликни, муносабатни билдирувчи тушунча;

2) (математик статистикада) — қатъий функционал характерга эга бўлмаган тасодифий микдорлар орасидаги эҳтимолий (статистик) боғланиш. Корреляциянинг математик кутилишлари М, ва Мц ҳамда дисперсиялар Д ва Бц бўлган % ва т тасодифий миқдорлар орасидаги энг кўп қўлланиладиган тафсилоти Корреляция коэффициенти деб аталади. Бу кўрсаткич ушбу формула билан аниқланади: К. коэффициенти – 1 < г < 1 тенгеизликни қаноатлантиради. Агар г^= О бўлса, у ҳолда Ј; ва т| микдорлар коррелирланмаган дейилади; боғлиқмас микдорлар албатта коррелирланмаган бўлади (аксинчаси нотўғри). Агар r?il = ±l бўлса, у ҳолда t, ва ц орасида чизиқли боғлиқлик мавжуд бўлади. Корреляцион анализ Корреляциянинг математик назариясига асосланади.

Loading...