КОСИНУСЛАР ТЕОРЕМАСИ

КОСИНУСЛАР ТЕОРЕМАСИучбурчак томонининг квадрати қолган икки томони квадратлари йиғиндисидан шу томонлар билан улар орасидаги бурчак косинуси иккиланган кўпайтмаси айрилганига тенг: со — биргаликда,

1) тригонометрии бунда а, Ъ, с — учбурчак томонлари, С эса а ва Ь томонлар орасидаги бурчак.