ЛАЙНЕР

ЛАЙНЕР (инг. Liner, Line – йўл) – 1) маълум йўналишда жойлашган бирбиридан узокдаги портлар орасида қатнайдиган, тез сузадиган ва энг қулай йирик йўловчи кемаси;

2) узок, масофага маълум йўналишда график буйича катта тезликда учувчи кўп ўринли йўловчи самолёти.