ЛИЦЕЙ

ЛИЦЕЙ (юн. Lykeion) –

1) Ғарбий Европа, Лотин Америкаси, Африканинг бир қанча мамлакатларидаги уму-мий ўрта таълим ўқув юртлари;

2) Россия Федерациясидаги айрим умумий ўрта таълим ва ҳунар ўқув юртларининг номи; 3) Ўзбекистонда ўрта махсус ўқув юрти. Ўзбекистон Республикасининг 1997 й. да қабул қилинган «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» ва «Таълим тўррисида»ги қонунига мувофиқ, академик лицей сифатида ташкил этилган.

Loading...