МАГНЕТИКЛАР

МАГНЕТИКЛАР — моддаларнинг магнит хусусиятлари урганилаётганда барча моддаларга татбиқ қилинадиган ва умумий ном билан айтиладиган, шунингдек, магнитланиш қобилиятини изоҳлайдиган атама. Модданинг магнит қабулчанлиги % нинг қийматига қараб, диамагнетикларга (% < 0, қ. Диамагнетизм), парамагнетикларга (х > 0; қ. Парамагнетизм) ва ферромагнетикларга (х» 1, Қ. Ферромагнетизм) бўлинади. Модданинг, шунингдек, антиферромагнетик (қ. Антиферромагнетизм) хили ҳам бор.