МАГНЕТОН

МАГНЕТОНмагнит моментининг атом ва ядро физикасида ўлчов бирлиги. Электрон, атом ва молекулаларнинг магнит моменти Бор М. ларида ўлчанади: тБ =е/г/2 тс. бунда е — электрон заряди, т — заряд массаси, h — Планк douMuucu, с — ёруғликнинг бўшлиқдаги тезлиги. Халқаро бирликлар тизими СИда Бор магнетони 9,27 – 1024 Ам2 (СГС бирликлар тизимида 9,27-102| эрг/Гс) га тенг. Нуклонлар ва атом ядролари магнит моментларининг ўлчов бирлиги ядро Магнетони дейилади: тяд = е/г/2Мс = 5,050-10 27 А-м2, бунда М — протон массаси.

Loading...