МАГНИТ ҚОВУШОҚЛИК

МАГНИТ ҚОВУШОҚЛИК — 1) ферромагнетик магнитланганлиги узгаришининг ташқи муҳит майдон кучланганлиги ўзгаришидан кечикиброқ рўй бериши. Магнит қовушоқлик омили ферромагнетик ўзгарувчан магнит майдонда магнитланганда электромагнит энергиянинг йўқолишига сабаб бўлади;

2) магнитогидродинамикала электр утказувчи суюкликлар ва газлар магнит майдонда ҳаракатланганда уларнинг хоссаларини ифодаловчи катталик (vm). СГС бирликлар тизимида vm = с2/ 4лс, бунда с — ёруғликнинг вакуумдаги тезлиги, а — муҳитнинг электр утказувчанлиги.

Loading...