МАЪРИФАТ

МАЪРИФАТ — кишиларнинг онгини, билимини, маданиятини оширишга қаратилган таълимтарбия. У табиат, жамият ва инсон моҳияти ҳақидаги турли билимлар, маълумотлар мажму-асини ҳам билдиради. Маърифат илму урфон маъносида ҳам ишлатилади. Маърифат тушунчаси маданият, маънавият тушунчалари билан боғлиқ. Маърифат маънавий қарамликни бартараф қилади, инсонга куч-қудрат ато этади. У кишиларни жаҳолатдан қутқаради, бузуқ ишлардан қайтаради, яхши хулқ ва одоб эгаси бўлишга ёрдам беради. Маърифат ли кишилардан ташкил топган жамият равнақ топади, келажаги порлоқ бўлади. Маърифат — билим ва маданиятнинг қўшма мазмуни бўлиб, маориф уни ёйиш воситасвдир. Маърифатни ҳаётга сингдириш маориф тизими оркали амалга оширилади.

Тасаввуфда Маърифат суфийларнинг руҳий камолотга эришувининг асосий босқичларидан бири сифатида талқин этилади.