МАЙДАНАК БАЛАНДТОҒ РАСАДХОНАСИ

МАЙДАНАК БАЛАНДТОҒ РАСАДХОНАСИЎзбекистон ФА Астрономия институтипччг и. т. муассасаси. Китов Скиандтограсадхонсиар мажмуасигА киради. Қашқаларё вилояти Яккабог на Қамаши туманлари чегарасидаги Майданак тоғининг Ғарбий чўққисида жойлашган. Денгиз сатҳидан бал. 2650 м, умумий майд. 40 га. Расадхонага ўрнатилган телескоплар кўзгуларининг ди-аметри 1,5 м ва 1,0 м. Булардан ташқари, кузгусининг диаметри 60 см дан бўлган 4 та, 50 см дан бўлган 3 та телескоплар ҳам ўрнатилган. Расадхонада Галактикамиз Шим. қутби соҳаларида ва Қуёш системаси атрофидаги туманликларда жойлашган ўзгарувчан юллузлар фотометрияси маълумотлари тўпланади, юлдузлар ёрқинлигининг кучеиз ўзгаришлари фотометрик эф-фектлари топилди. Ушбу фотометрия натижасидан фойдаланиб дунёда муҳим бўлган рангли фотометрия банки бар-по этилди. Расадхонада коинотнинг энг узок, чеккаларида жойлашган ноёб объектлар — гравитанион линзалар, квазарлар ва фаол ялроли галактикаларни талқиқ этиш бўйича изланишлар олиб борилади.

Loading...