МЕТАЛЛОИДЛАР

МЕТАЛЛОИДЛАР (металлар ва юн. eidos — кўриниш, металларга ўхшаш) — 1) металлмасларнинг эски номи;

2) хоссаларига кўра, металлар ва металлмаслар орасидаги ҳолатни эгаллаган элементлар (бор, кремний, германий, маргимуш, сурма, теллур, полоний)ннпт баъзан қўлланадиган номи.

Loading...