МИГРАЦИЯ

МИГРАЦИЯ (лот. migratio — кўчаман, жойимни ўзгартираман) — 1) аҳолининг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши (қ. Аҳоли миграцияси);

2) ҳайвонларнинг яшаш муҳити шароити ёки ривожланиш цикли ўзгариши билан бир географик ҳудуддан иккинчисига кўчиши (қ. Ҳайвонлар миграцияси);

3) кимёвий элементларнинг ер қобиғида ёки ер юзасида ўз жойини ўзгартириши (қ. Элементлар миграцияси);

4) энергиянинг бир заррачадан бошқасига ўтиши (қ. Энергия миграцияси);

5) капиталнинг қўшимча қиймат олиш ва сиёсий мақсадларда бир мамлакатдан бошқасига мунтазам чиқиб туриши.