МИЛЕТ МАКТАБИ

МИЛЕТ МАКТАБИ — юнон илмий-фалсафий мактаби. Мил. ав. 6-а. да вужудга келган. Иония денгизи соҳилидаги Милет ш. номидан олинган. Йирик намояндалари — Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Улар табиатдаги ҳодисаларни ўзгаришда, ўзаро алоқадорликда, бир-бирига ўтиб туришда деб, воқеа-ҳодисалар сабабини таби-атнинг ўзидан қидирдилар. Руҳий ҳодисалар (мас, жон)ни материянинг кўриниши, бутун табиатни жонли деб ту-шунганлар. Европа илмий космогония, космология, физика, геогр., метеорология, астрономия ва биол. си тарихи Милет мактабидан бошланади. Милет мактаби ва унинг вакиллари Юнонистонда фалсафий фикр ривожига ҳисса қўшдилар.

Loading...