МОМЕНТ

МОМЕНТ (лот. moveo — силжитаман, қўзғатаман) (математика ва физикада) — айрим ўлчов, микдор ва векторлар номи. Эҳтимоллар назариясида Момент — тасодифий миқдорларнинг сонли характеристикаси. Тасодифий микдор ҳ нинг fcтартибли Моменти деб %к нинг ўрта қийматига, Лтартибли абсолют М. и деб |^k| нинг ўрта қийматига айтилади. Mac, тасодифий микдорнинг математик кутилмаси Mi, унинг биринчи тартибли Момент идир. Тасодифий микдор Ъ, нинг Лтартибли марказий Моменти деб (I, — Щ)к нинг ўрта қийматига айтилади. Mac, дисперсия гз2= Di,= (Mi, — Mi,)2 иккинчи тартибли марказий Момент дир.

Механикада Момент — моддий нуқталар тизимида массалар тақсимотининг сонли характеристикаси. Агар тўгри чизиқдаги хрх2,… координаталарида т,, тр (т>0) массали нуқталар бўлса, бу тизимининг саноқ тизими 0 нуқтасига нисбатан к даражадаги Моменти Мк = хҳт + хҳт +…бўлади. к=1 бўлса, — статик Момент, к=2 бўлса, — инерцион Момент дейилади. Физикада куч моменти, харакат микдори моменти, инерция моменти каби тушунчалар мавжуд.

Loading...