МУТЛАҚ ТЕМПЕРАТУРА

МУТЛАҚ ТЕМПЕРАТУРАмутлақ ноль (—273,16°С) дан ҳисобланадиган т-ра, Тму11 билан белгиланади. Мутлақ температура тушунчасини У. Томсон (Кельвин) киритган; шусабабли Мутлақ температура шкаласи Кельвин шкаласи ёки термодинамик т-ра шкаласи деб юритилади. Мутлақ температура Цельсий шкаласи t» б-н Тиугл =/»+273,16° тенглик воситасида боғланган. Мутлақ температура шкаласи, одатда, К (Кельвин) билан белгиланади. Мутлақ температурани турли шкалалардан ўлчаш мумкин. Термодинамик ва халқаро т-ра шкаласи энг кўп ишлатилади (яна қ. Температура шкаласи).

Loading...