НОРДОН TOF ЖИНСЛАРИ

НОРДОН TOF ЖИНСЛАРИтарки бида кремнезём жуда юқори (64—78%) бўлган магматик тоғ жинслари. Бу жинслардаги ортиқ даражада бўлган кремнезём кристалли кварц кўринишида ажралиб туради ёки эффузив тоғ жинсларида асосий массадаги вулкан шишаси таркибига киради. Асосий ми-нераллари: кварц (20—30%), ишқорли дала шпати (25—35%), нордон плагиоклаз (20— 30%), рангли минераллар (5—15%) ва б. Н. т. ж. ни келиб чиқишига қараб плутоник ёки вулканик синфга ажратадилар (яна қ. Магматик тоғ жинслари).

Loading...