ОБУРДОН УСТУНЛАРИ

ОБУРДОН УСТУНЛАРИЗарафшон дарёсининг юқори қисмидаги Обурдон қишлоғидан топилган ёғоч устунлар. 1920 й. этнограф М. С. Андреев томо-нидан топилган. Обурдон устунлари сомонийлар мада-ниятини акс эттирувчи ноёб ёдгорлик. Зарафшон ўймакорлик усулида ишланган ёғоч ёдгорликларнинг кўпчилиги маҳаллий уста-ўймакорлар томонидан ясалиб, маежид ва иморатларга ишла-тилган. Устунларнинг нақшлари ўсимлик ва ҳайвонлар суратидан иборат. Обурдон устунлари Ойбек номидаги Ўзбекистон халклари тарихи музейида сакланмокда.