ОЛТИН БАЛИҚ

ОЛТИН БАЛИҚ (лот. Dorado) – осмон сферасининг Жан. ярим шаридаги юлдуз туркуми. Энг ёруғ юлдузи 3,3 юлдуз катталигида. Ўзбекистонда кўринмайди.

Loading...