ЎЛИМ

ЎЛИМорганизм ҳаёт фаолиятининг бутунлай тўхташи, ортга қайтмас жараён. Энг содда ҳайвонларнинг табиий ўлими уларнинг бўлинишидан иборат, бунда 1 индивид ўлса, ўрнида 2 та янги индивид ҳосил бўлади. Одам ва иссиқ қонли ҳайвонлар ўлими даставвал нафас олиш ва қон айланишинингтўхташига боғлиқ. Ўлим организмнинг қариши натижасида табиий равишда ёки касаллик туфайли тўсатдан, барвақт юз беради. Клиник ва биологик Ўлим фарқланади. Клиник Ўлимда организм ҳаёт фаолиятини баъзи ҳолларда тиклаш ва уни жонлантириш мумкин; у ўртача 2—6 мин. давом этади, шундан кейин биологик Ўлим юз беради. Ўлим сабаблари ва механизмини танатология ўрганади.