ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ ДАВЛАТ ИЛМИЙ НАШРИЁТИ

«ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ» ДАВЛАТ ИЛМИЙ НАШРИЁТИ — кўп жиддли Ўзбекистон миллий энциклопедияси (ЎзМЭ), соҳа энциклопедиялари, изоҳли ва кўп тилли луғатлар, маълумотномалар тайёрлаш ва нашр этишга ихтисослашган илмиймаърифий муассаса. Нашриётнинг дастурий йўналиш фаолиятига, шунингдек, ўзбек халқининг бой тарихий, маданий ва адабий меросига, миллий қадриятларга оид, тиббиёт, соғлом авлод, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, жисмоний тарбия ва спорт, туризмга доир илмий, илмийоммабоп, бадиий адабиётлар, ўқув дарсликлари ҳамда ўқув қўлланмаларини нашр этиш ҳам киради. Тошкент шаҳрида жойлашган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 20 мартдаги қарори билан ташкил этилган. Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 11 июндаги қарори асосида нашриётга Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти ва Абу Али ибн Сино номидаги Тиббиёт нашриёти қўшилиши муносабати билан қайта ташкил этилган. Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги тизимида.

Нашриётда 11 та илмий таҳририят ва бўлим (ЎзМЭ ушбу жилдининг сарварағи орқасидаги рўйхатга қ), шунингдек, ўқув адабиётлари ва тезкор нашрлар таҳририяти, спорт ва туризм таҳририяти, ишлаб чиқариш, дизайн ва компьютер ва бошқалар хизмат бўлимлари бор. Нашриётга илмийметодик раҳбарликни жамоатчилик асосида ишлайдиган Бош таҳрир ҳайъати (универсал энциклопедияга) амалга оширади. Унинг таркибига йирик олимлар, жамоат арбоблари, нашриёт раҳбарлари кирган. Бош таҳрир ҳайъати ЎзМЭнинг ғоявий, илмий, таҳририй ва бадиий даражасини оширишда, мақолалар мезонйни белгилашда, сўзликларни тасдиқлаш, мураккаб ва мунозарали масалаларни ҳал этишда қатнашади, ҳар бир жилд материалларини нашрга тавсия этади.

Нашриёт илмий таҳририятлари ҳузурида фан соҳалари бўиича илмиймаслаҳат кенгашлари ҳам тузилган. Уларнинг аъзолари Бош таҳрир ҳайъати аъзолари раҳбарлигида ишлайди ҳамда муайян соҳанинг сўзлиги ва мақолаларини кўриб чиқиб, тасдиқлайди.

Нашриёт ўтган давр мобайнида 60 дан ортиқ номда турли фан соҳалари бўйича энциклопедиялар ва изоҳли луғатлар, маълумотномалар, луғатлар, оммабоп китоблар нашр этди. Булар орасида «Ўзбекистон Республикаси», «Тошкент» (рус ва ўзбек тилларида), «Пахтачилик» (2 ж. ли, рус тилида), «Уйрўзғор», «Саломатлик энциклопедиялари», «Ҳадис» (1—4жиддлар; 4 марта нашр этилди), «Уйрўзгор», «Болалар энциклопедияси» (3 марта нашр этилди), «Хотин-қизлар энциклопедияси» (3 марта нашр этилди), «Иш юритиш» (4 марта нашр этилди), «Ислом энииклопедияси», «Буюк ипак йўли» (рус тилида), «Ўзбекистон Республикаси» (рус, ўзбек ва инглиз тилларида), «Ўзбек исмлари изоҳли луғати», «Нефть ва газ бўйича энциклопедик изохли луғат», «Физикадан изоҳли луғат», «Тилшунослик терминлари изоҳли луғати», «Русчаўзбекчахитойча сўзлашгич», «Ўзбекчаарабча луғат», «Самарқандия», «Термиз тазкираси», «Маънолар махзани» (ўзбек халқ мақолларининг изоҳи) ва бошқалар адабиётлар, ўрта мактаб, касб-ҳунар коллежлари, тиббиёт мактаблари учун дарсликлар бор. Ўзбекистон ФА Тил ва адабиёт институти билан биргаликда 4 жилдли «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» нашри устида иш олиб борилмоқда. 2004 йилда нашриёт 84 номда, 1429,3 нашриётҳисоб табоғида, 942,1 минг нусхада босма маҳсулот чиқарди.

Муроджон Аминов.