ПАР

ПАРқушлар патининг бир хили, пат ўзагининг жуда қисқа бўлиши, елпиғичининг бўлмаслиги билан бошқа патлардан фарқ қилади. Парнинг ўсиқчалари пат ўқп учки қисмида ғуж бўлиб жойлаша и Вояга етган қушларда Пар қопловчи остида жойлашган. Айрим қ) in.uip (мас, тасқара) Пари бўйни ва бошида очиқ жойлашган. Пар, одатда, сувда яшовчи қушлар (ғозсимонлар, эшкак оёклилар)да яхши ривожланган бўлиб, патлар остида бир текис тарқалган (ғозлар, ўрдаклар, лайлаклар, тўтилар ва б.) ёки факат тананинг птерилий ёки аптерилии қисмида тўпланган бўлади. Айрим қушлар (кўкрак тожеизлар, каптарлар)нинг вояга етган даврида Пар бўлмайди.

Loading...